Semináře v roce 2018


Praha, 22.-23.3. Akademie věd ČR, Národní třída

Přednášející:

prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR
Ing. Bedřich Rus, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, ELI Beamlines
Ing. Dana Drábová, Ph.D., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
plk. Ing. Jan Hořínek, Národní protidrogová centrála Policie ČR
PhDr. David Černý, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR
Mgr. Roman Neruda, CSc., Ústav informatiky AV ČR, MFF UK

Brno, 18.-20.4, Krajský úřad, Cejl

Přednášející:

prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc., Ústav antropologie PřF MU, Archeologický ústav AV ČR, Brno
prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc., Ústav matematiky, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
Mgr. Petr Scheirich, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR, Oddělení meziplanetární hmoty
Dr. Michael G. S. Londesborough B.Sc Hons Ph.D. Ústav anorganické chemie AV ČR
prof. Ing. Josef Lazar, Dr. Ústav přístrojové techniky AV ČR, Brno
a další

Pardubice, 31.5.-1.6.

Uherské Hradiště, 21.-22.6., Univerzita T.Bati

O nás

Již od roku 2012 pořádáme setkání nadaných středoškolských studentů a jejich pedagogů s předními vědci z mnoha různých vědních oborů. Naším cílem je seznámit studenty s aktuálními poznatky ze světa vědy a výzkumu v ČR, které jim mohou pomoci při výběru dalšího studia a získání přehledu o různých vědních oborech. Pedagogy mohou přednášky inspirovat ke zkvalitnění výuky a přinést jim možnost kontaktu a navázání spolupráce s vědci a jejich institucemi. Pevně věříme, že naše akce přispívají k popularizaci špičkové české vědy.

Účast na semimářích je hrazena pořadateli, ale kapacita je omezená, proto prosíme zájemce o registraci na telefonu nebo emailu, které jsou uvedené v našich kontaktech.


Historie


2017


2016


2015


2012-2014

Kontakty


Lenka Semeráková, Ústav informatiky AVČR, v.v.i.
Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Praha 8

info@100vedcu.cz

+420 724 021 119

www.100vedcu.cz

facebook.com/100vedcu

#100vedcu